Fonds

Een fonds ter bevordering en ondersteuning van rechtsherstel

Conceptversie zondag 6 juni 2021

Waarom een fonds?
Het terugvorderen van ‘onze fiets’ is een kostbare aangelegenheid. Er zijn juridisch gezien drie stappen. De Rechtbank, het Hof en als laatste de Hoge Raad. De rechtbank (de eerste stap) heeft onze claim afgewezen. Als onze vordering ook bij het Hof wordt afgewezen rest ons alleen nog de Hoge Raad. De kosten van de Hoge Raad zijn veel hoger dan bij de eerdere rechtszaken. Vooral omdat wij dan gebruik moeten maken van een andere advocaat die bevoegd is om bij de Hoge Raad te procederen. De geschatte kosten kunnen oplopen tot rond de € 50.000. Dat kunnen/willen wij niet opbrengen.

Financiering van de laatste juridische stap middels crowdfunding zou een optie kunnen zijn. Dat kan middels ‘GOFUNDME’ technisch redelijk eenvoudig en goedkoop worden gerealiseerd. Om de crowd te kunnen bereiken moeten we voldoende mensen bereiken en meekrijgen. Daarvoor zijn heldere en goede plannen noodzakelijk en publiciteit, privé en via de media.

Primaire doelstelling voor het fonds
Het financieren van ons proces bij de Hoge Raad is de eerste doelstelling. Dit proces kent twee mogelijke uitkomsten.

 1. De Hoge Raad wijst onze vordering af en wij moeten de proceskosten dragen. Het fonds komt op voor die kosten en is daarna leeg. Daarmee is zowel proces als fonds ten einde.
 2. De Hoge Raad wijst onze vordering toe.
  1. Wij krijgen ‘onze fiets’ (het ouderlijk vermogen) terug.
   Daartoe zal nog veel onderhandelen nodig zijn, maar het houdt in dat wij een groot bedrag zullen ontvangen. Naar schatting 2 tot 3,6 miljoen euro.
  2. De tegenpartij (Staat der Nederlanden) moet de proceskosten dragen.

Restitutie van onze fiets levert mogelijk veel geld op. Niet al het geld willen wij voor onszelf.

 1. Wij kinderen willen van onze financiële zorgen af. Met € 500.000 per kind lukt dat. Totaal dus 2 miljoen euro.
 2. Onze advocaat zal moeten worden betaald (of doet de tegenpartij dat?).
 3. Bij restitutie van meer dan 2 miljoen zijn wij kinderen bereid het meerdere voor een belangrijk deel te gebruiken om het fonds een stabiele basis te geven. Dat zouden enkele tonnen kunnen zijn. Een mooi bedrag om gedupeerden mee te ondersteunen.

Secundaire doelstelling voor het fonds
De uiteindelijke doelstelling van ons fonds is het juridisch ondersteunen van mensen in vergelijkbare omstandigheden. Vooral bij onrecht door NBI, maar in tweede instantie ook gedupeerden van de Operatie Black Tulip. Primair niet voor de Groningers of gedupeerden van de toeslagenaffaire, hoe onrechtmatig die problemen ook aanvoelen.

Solidariteit (volgens Van Dale saamhorigheid)
Er zijn veel mensen in Nederland die zich in de steek gelaten voelen door Nederland. Denk aan Groningen, de toeslagenaffaire. Deze mensen hebben het gevoel dat hun onrecht is gedaan en zij krijgen onvoldoende gehoor. Wij willen hulp bieden. Maar eerst aan het onrecht van direct na de 2e WO.

Start van het fonds
Op het moment dat wij zien aankomen dat de Hoge Raad er aan te pas moet komen.

Naam van het fonds
Gezien de doelstelling van het fonds dacht ik aan de naam Stichting Rechtsherstel.
Een extra voordeel is dat de domeinnaam RECHTSHERSTEL al van ons is. De site is eenvoudig aan te passen.

Rechtsvorm fonds
Als je kijkt naar goede doelen zijn het meestal stichtingen.

Bezwaren tegen een fonds en hun oplossingen
Het eerste bezwaar tegen het fonds is het gevoel te bedelen.
Dat is vooral aanwezig als je doelstelling alleen eigen voordeel is. Zeker als het fonds gebruikt wordt om geld te kunnen claimen en eventueel te ontvangen.
Probleem twee hangt voor mij samen met de privacy.
Ik wil niet weten wie wat geeft. En ik wil dat het voor de donateur volstrekt duidelijk is dat zijn naam en de hoogte van de donatie onbekend blijven. De morele verplichting om te doneren willen wij eruit hebben. En de rivaliteit tussen donateurs.

Wie beheert het fonds en hoe wordt het bestuurd?

 1. Als adviseurs zie ik een commissie van betrouwbare mensen die bereid zijn dat op vrijwillige basis te doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Pieter Omtzigt. Maar er zijn meer opties.
 2. Als advocaat vind ik Erik Klinkhamer vanzelfsprekend. Die gewoon betaald wordt voor de uren die hij aan het werk is voor het fonds.
 3. Wij vier kinderen (of één van onze erven) blijven de uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid houden voor de besteding van de gelden in het fonds tot de laatste van ons vieren is overleden.

Toekomst fonds
Bij verlies van processen zal het vermogen van het fonds afnemen. Om het fonds een meer duurzaam karakter te geven zal er voor de donatie een redelijke modus moeten worden afgesproken met de winnaar van een proces tot aanvulling van het fonds. Bijvoorbeeld een percentage van de winst. Om van het fonds gebruik te kunnen maken moet er een redelijk kans op succes zijn.

Het fonds eindigt met het overlijden van de laatste van ons vier kinderen. De actieve acties worden dan nog afgemaakt, maar er worden geen nieuwe acties meer aangenomen. Daarna wordt het fonds aangewend voor een eerder door ons te bepalen goed doel.

Ik denk onder andere aan steun aan de Stichting Oktober 44 in Putten. Bij sluiting van het fonds. Maar een ander goed doel kan natuurlijk ook.